STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring antydyskryminacyjny w Krakowie

Opis: Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zwiększenia wpływu społeczności lokalnej, a w szczególności grup narażonych na wykluczenie, w procesy planowania i realizacji polityk publicznych. Cele szczegółowe: · dokonanie obywatelskiej diagnozy sytuacji przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu na poziomie lokalnym · wypracowanie rekomendacji i standardów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu w polityce na poziomie samorządu. Projekt ma na celu a następnie. · podjęcie dialogu dotyczącego możliwych do przeprowadzenia zmian w tym zakresie oraz wskazanie korzyści wynikających z włączania równościowej perspektywy do działań samorządu. Projekt jest drugim etapem przedsięwzięcia, którego pierwsza, zakończona część była realizowana w okresie od września do końca listopada 2011. Jej celem było zbudowanie i przeszkolenie zespołu badawczego.

www: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=pro&ajdi=26

Link do raportu: http://www.autonomia.org.pl/doc/Wnioskiirekomendacje_KSA_final.PDF

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 200 000

Osoba kontaktowa: Magdalena Korona

Email kontaktowy: m.korona@autonomia.org.pl

Organizacja: Fundacja Autonomia

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności