STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring dostępu do terytorium oraz procedur ochronnych w Polsce – BMPR

Opis: Monitoring prowadzony jest regularnie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz na wschodniej granicy Polski. Koncentruje się na kwestiach związanych z dostępem do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement ustanawiającej zakaz wydalania lub zawracania uchodźcy do granicy terytoriów, na których jego życiu lub wolności groziłoby niebezpieczeństwo ze względu na rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. Systematyczne wizyty na przejściu granicznym w Terespolu, jak również w ośrodkach detencyjnych w Przemyślu, Białej Podlaskiej, Kętrzynie, Lesznowoli i Krośnie Odrzańskin, monitoring oraz dokumentacja przypadków łamania praw osób poszukującychy ochrony mają na celu doprowadzenie do pełnego zastosowania zasady non-refoulement w Polsce.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81

Data początku: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: United Nations Refugee Agency (UNHCR)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności