STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring dyskryminacji obywateli państw trzecich

Opis: W uzupełnieniu do akcji informacyjnej oraz poradniczej projektu "Witaj w Polsce!", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć na bieżąco monitorowało występowanie przypadków dyskryminacji wobec obywateli państw trzecich, w tym zwłaszcza dyskryminacji w dostępie do świadczeń o charakterze publicznym (opieka zdrowotna, edukacja) oraz dyskryminacji w pracy. Monitoring polegał zarówno na indywidualnej analizie spraw, z którymi cudzoziemcy zwracali się do prawników Centrum, jak również na pozyskaniu i analizie informacji od m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu ds. Cudzoziemców, Komendy Głównej Policji, Kuratoriów Oświaty z województw objętych programem (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), Działów Spraw Studenckich i Działów Współpracy z Zagranicą uczelni wyższych w Polsce oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Przypadki zidentyfikowane przez prawników Centrum jako przykłady dyskryminacji były przedmiotem interwencji prawnej o charakterze stosownym do rodzaju sprawy. Wszystkie zidentyfikowane przypadki dyskryminacji oraz interwencje Centrum były szczegółowo dokumentowane oraz opracowywane w formie raportów (bez podawania danych osobowych cudzoziemców). Informacje te były podstawą końcowego raportu podsumowującego monitoring dyskryminacji wobec obywateli państw trzecich.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=0&lang=pl

Link do raportu: http://www.pomocprawna.org/images/stories/Pomoc_migrantom/DYSKRYMINACJA_CUDZOZIEMCOW_12.04.2011.pdf

Data początku: 2009

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: biuro@pomocprawna.org

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności