STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Opis:

1 stycznia 2008 roku ruszył nowy projekt Kampanii Przeciw Homofobii „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce”. Projekt będzie trwał 3 lata a jego głównymi założeniami są: minimalizacja poziomu nietolerancji, dyskryminacji i homofobii w polskim społeczeństwie monitoring ustawodawstwa polskiego pod kątem ochrony praw osób homo-, bi- i transpłciowych wspieranie ofiar dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej dostarczanie eksperckiej wiedzy organom władzy państwowej oraz organizacjom społecznym w zakresie ochrony praw osób narażonych na dyskryminację z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej Założenia te będą realizowane poprzez: Monitoring, na który składać się będą kompleksowe działania - począwszy od codziennego śledzenia doniesień medialnych (prasowych, telewizyjnych itd.), aż do obserwowania prac legislacyjnych rządu oraz parlamentu a także organów samorządowych. Lobbing obejmujący działania na rzecz zmiany prawa oraz praktyki organów państwowych tak, aby w pełnym stopniu realizowana była konstytucyjna zasada równego traktowania w życiu publicznym, ekonomicznymi społecznym. Litygacja i pomoc prawna udzielana przez prawników zatrudnionych w projekcie ofiarom dyskryminacji i przemocy z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Litygacja polegać będzie na przystępowaniu Kampanii Przeciw Homofobii do konkretnych postępowań sądowych lub administracyjnych, w których pojawi się element ważny z punktu widzenia interesów całego środowiska osób LGBT w Polsce. W razie potrzeby, Kampania Przeciw Homofobii będzie zwracała się także o pomoc merytoryczną do innych organizacji pozarządowych specjalizujących się w konkretnych działaniach oraz ekspertów zewnętrznych. Publikacje będą pełnić zarówno funkcje edukacyjną jak i informacyjną na temat działań projektu. Co kwartał, opracowywany będzie elektroniczny biuletyn, w którym zawarte będą najważniejsze informacje na temat ostatnich działań projektowych, Co roku ukarze się raport ze wszystkich działań projektowych oraz rekomendacje opracowane przez pracowników projektu oraz ekspertyzy członków Rady Konsultacyjnej na temat wybrany w danym roku. Projekt dofinansowany jest ze środków Open Society Insitute w ramach Human Rights and Governance Grants Program.

www: www.monitoring.kampania.org.pl

Link do raportu: http://monitoring.kampania.org.pl/images/mowa_nienawisci.pdf

Stan projektu: w trakcie

Osoba kontaktowa: Greg Czarnecki

Email kontaktowy: gczarnecki@kph.org.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Grantodawca: Open Society Institute

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności