STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring działalności organizacji pozarządowych – członków Komitetów Monitorujących w okresie programowania 2007-2013

Opis: Monitorowanie aktywności przedstawicieli organizacji pozarządowych, będących członkami Komitetów Monitorujących programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

www: http://archiwum.ofop.engo.pl/x/418364?action=SetBrowseMode&mode=preview

Link do raportu: http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/aktywnosc_w_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_w_cialach_dialogu_ofop_czerwiec_2012.pdf

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 38 000 pln

Organizacja: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności