STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem

Opis: Monitoring, zgodnie z założeniami, składał się z dwóch części: analizy prawa, odnoszącej się do obowiązujących przepisów, oraz badania kwestionariuszowego. Ankietę rozesłano do 60 jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Otrzymano 56% ankiet zwrotnych. Na podstawie zebranego i zanalizowanego materiału opracowano i opublikowano raport (500 egz.). Wyniki monitoringu zostały ogłoszone na konferencji w dn. 31 marca, na której obecni byli przedstawiciele mediów, instytucji (RPO, Ministerstwo Zdrowia, NIK) oraz samorządów. Rezultatem monitoringu było uzupełnienie prowadzonej przez Fundację diagnozy opieki okołoporodowej o informacje związane z działaniem administracji samorządowej, nagłośnienie problemu niedostatecznej aktywności samorządów w badanym obszarze (ok. 10 materiałów prasowych), wzmocnienie organizacji jako instytucji rzeczniczej. Informacje z raportu zostały wykorzystane przez RPO w opublikowanej w czerwcu „Białej księdze” poświęconej polityce zdrowotnej państwa. Raport z monitoringu został rozesłany do 165 instytucji i jednostek samorządu terytorialnego, istnieje także w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.rodzicpoludzku.pl.

Data początku: 2009

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności