STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring Edukacji Publicznej

Opis: Celem projektu pt. Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach jest monitoring edukacji publicznej pod kątem przestrzegania konstytucyjnych praw wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Badaniami obejęte zostały organy prowadzące i nadzorujące szkoły. Realizowana była także seria wywiadów telefonicznych CATI z dyrektorami wybranych placówek edukacyjnych Małopolski, wywiady audytoryjne z rodzicami i uczniami, wywiady grupowe i indywidualne z nauczycielami oraz katechetami.

www: http://www.polistrefa.pl/dzialania-i-projekty.html

Data początku: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności