STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring egzekwowania praw kandydatów na kierowców “Bezpieczny kursant OSK”

Opis:

Projekt zakładał promocję i ochronę praw konsumenckich kursantów oraz obowiązków Ośrodków Szkolenia Kierowców (OSK) wynikających z regulowanego charakteru działalności gospodarczej, wsparcie i mediację w sytuacjach konfliktów a w razie ujawnienia nieprawidłowości również weryfikację działań organów administracji odpowiedzialnych za nadzór nad danym OSK. Niezależni eksperci dyżurujący w infolinii udzielali informacji i porad o prawach kursantów oraz obowiązujących procedurach w toku szkolenia i egzaminowania poszczególnych kategorii. Rzecznik Praw Kursanta (RPK) udzielał bezpośredniej pomocy kursantom poprzez mediacje z OSK, interwencje w urzędach sprawujących nadzór oraz w razie potrzeby organach ścigania. Przygotowany portal www prezentował dobre i złe praktyki OSK. Uzyskana w trakcie projektu wiedza o metodach nadużyć, nieuczciwych praktykach OSK wobec kursantów i błędach w nadzorze urzędniczym zebrana została w postaci diagnozującej publikacji i rozesłana do interesariuszy.

www: http://www.fundacjasos.org/rzecznik-praw-kursanta

Link do raportu: http://docplayer.pl/16114826-Raport-stan-bezpieczenstwa-prawnego-i-ubezpieczeniowego-kandydatow-na-kierowcow-w-kontekscie-odpowiedzialnosci-finansowej-za-skutki-zdarzen-drogowych.html

Data początku: 2015-02-15

Data końca: 2016-04-16

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 220 000,00 PLN

Organizacja: Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności