STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring funduszu korkowego

Opis:

"Fundusz korkowy" to środki gminne pochodzące z pieniędzy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Funkcjonowanie funduszy korkowych opisuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw oraz zapobieganie obu zjawiskom, Sieć Obywatelska - Watchdog Polska organizuje monitoring funduszu korkowego od 2011 roku.

www: www.korkowe.siecobywatelska.pl

Link do raportu: http://korkowe.siecobywatelska.pl/wybor-gminy

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Agnieszka Podgórska

Email kontaktowy: agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl

Linki:

Organizacja: Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności