STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring funduszy europejskich.

Opis:

Projekt zakładał stworzenie i prowadzenie skutecznego systemu monitoringu funduszy europ.na poziomie województw, prowadzony przez przedst.lokalnych NGO i mieszkańców. Pomysł wynikał ze zmiany w systemie zarządzania funduszami, w ramach której urzędy marszałkowskie będą zarządzać około 60% funduszy EFRR i EFS, co oznacza przeniesienie ciężaru odpowiedzialności wdrażania funduszy do województw i potrzeby zwiększenia roli lokalnych reprezent. w ich monitoringu. Prace były uwspólniane na poziomie ogólnopolsk.panelu ds. monitorowania i wsparte zostały meryt. przez OFOP i partnera, który przeprowadził cykl szkoleń oraz przygotował podręcznik reprezentanta. Członkowie panelu otrzymali wiedzę i umiejętności, które będą multiplikowane w regionach. Zaplanowano powstanie 32 raportów wojew.oraz 1 ogólnopolskiego. Wyniki i rekomendacje będą upowszechniane i przekazane ośrodkom decyzyjnym. OFOP koordynował pracę lokalnych leaderów w oparciu o doświadczenia Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy 2014-2020.

www: http://ofop.eu/monitoring-funduszy-europejskich

Link do raportu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjpr-OXvsXNAhWnAJoKHbRtD9gQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fofop.eu%2Fsites%2Fofop.eu%2Ffiles%2Fmonitoring_funduszy_europejskich.pdf&usg=AFQjCNGmJL5j3aNo_Fd3yz1y2UTl_aDFUA&bvm=bv.125596728,d.bGs&cad=rja

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2015-12-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 349 000 pln

Organizacja: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności