STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013-16

Opis:

Monitoring realizacji działań w zakresie równego traktowania na tle płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej przewidzianych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania od 2013 do 2015 roku przez wymienione w nim w tym zakresie instytucje (w tym ministerstwa, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Policję, jednostki samorządu terytorialnego) i podmioty (w tym organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby ze środowiska naukowego i mediów), a także analiza i ocena tej realizacji - wraz z przygotowaniem sprawozdań z monitoringu i analizy. Celem projektu była weryfikacja tego, czy i jak państwo realizuje Krajowy Program w ww. zakresie oraz bieżące relacjonowanie postępów i zaniechań w jego realizacji, w tym wskazanie na działania niewystarczające, chybione i pozorne. Partner wnioskodawcy przygotował część z ponad 3000 wniosków do instytucji i podmiotów, od których zbierane były dane, odciążając wnioskodawcę w tym zakresie.

www: http://www.spr.org.pl/monitoring-kpdrt-2013-16/

Link do raportu: http://www.spr.org.pl/monitoring-kpdrt-2013-16/

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 70 920 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer “Pracownia Różnorodności”

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności