STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie

Opis:

W ramach projektu zgromadzono, przeanalizowano i upubliczniono informacje na temat lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym przez Urząd Miasta Konina oraz obecnie obowiązujących zasad ich użyczania. Wykorzystując zebrane informacje stworzono raport podsumowujący sytuację lokalową w mieście wraz z analizą porównawczą z innymi miastami i analizą SWOT. Opracowano i udostępniono na stronie internetowej propozycje zmian zasad przyznawania lokali oraz materiały pomocnicze dla organizacji chcących ubiegać się o lokal - wzory wniosków, umów użyczenia, opis procedury itp. Zaproszono i włączono do współpracy wszystkie strony których projekt dotyczy -władze, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Przygotowano opis czynności prowadzonych w ramach projektu i udostępniono go organizacjom zainteresowanym podjęciem podobnych działań w innych miastach. Podjęto działania mające na celu wdrożenie i wypromowanie wypracowanych rozwiązań.

www: http://akcjakonin.pl/k/lokale-ngo/

Link do raportu: http://akcjakonin.pl/k/lokale-ngo/

Data początku: 2014-10-01

Data końca: 2015-10-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 99 000 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Akcja Konin

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności