STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring placówek położniczych województwa mazowieckiego

Opis: Monitoring wdrażania w placówkach położniczych województwa mazowieckiego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad ko Projekt realizowany był w okresie 01.09 2012 – 31.03.2012. Jego celem jest ocena stopnia wdrażania przez oddziały położnicze i neonatologiczne tzw. nowego standardu opieki okołoporodowej oraz zdefiniowanie ewentualnych czynników, które mogą utrudniać jego skuteczną implementację. Badanie skupia się na następujących obszarach regulowanych przez rozporządzenie: organizacja oddziałów, prawa pacjenta, elementy prowadzenia porodu, opieka nad noworodkiem. Monitoringiem zostanie objętych 10 placówek województwa mazowieckiego I i II stopnia referencyjności. Zostanie on przeprowadzony za pomocą wywiadów i ankiet wśród ordynatorów oddziałów , położnych i pielęgniarek oddziałowych oraz kobiet po porodach. Po zakończeniu badania, przygotowany zostanie raport podsumowujący jego wyniki, który zostanie udostępniony Ministerstwu Zdrowia oraz m.in ordynatorom oddziałów, dyrektorom szpitali i konsultantom Krajowym ds położnictwa i neonatologii.

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 80 000 pln

Organizacja: Fundacja Rodzić po Ludzku

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności