STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego

Opis:

Projekt odpowiadał na zdiagnozowane problemy dotyczące uczniów i uczennic szkół z regionu: łamania praw człowieka, w tym praw ucznia, oraz braku poczucia wpływu i dostępu do informacji. Ma to wpływ m.in. na aktywność społeczną młodzieży. Z Partnerem, Fundacją Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, przeprowadzono kompleksowe badanie. Zostali nim objęci uczniowie/uczennice szkół gim. i ponadgim., kadra, urzędnicy oraz rodzice z 6 powiatów. Zdiagnozowano 20 szkół na terenie nadwiślańskim.Badanie miało zidentyfikować przyczyny, przejawy, okoliczności i skalę problemów. Grupa ekspercka opracowała standardy w obszarze praw uczniowskich. Wydany został raport badawczy,jako punkt wyjścia do zorganizowania 10 Okrągłych Stołów–spotkań wypracowujących rekomendacje w formie Paktów.Wypracowano narzędzia, sprawdzono ich skuteczność, rozpowszechniono w formie raportu i konferencji, co będzie podstawą do rozwiązania problemów w danej szkole, jak i możliwością wprowadzenia systemowych zmian w województwie.

www: http://fundacjapokolenia.pl/mlodziez/

Link do raportu: http://fundacjapokolenia.pl/relacja-z-konferencji-podsumowujacej-projekt-monitoring-praw-uczniowskich-w-szkolach-obszaru-nadwislanskiego/

Data początku: 2015-02-03

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 236 225,00 PLN

Organizacja: Fundacja Pokolenia

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności