STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring przestrzegania praw pacjenta

Opis: Badanie przestrzegania praw pacjenta na oddziałach położniczych, na przykładzie dziesięciu losowo wybranych szpitali. Cele monitoringu przestrzegania praw pacjenta w oddziałach położniczych: - zbadanie stopnia przestrzegania praw pacjenta (prawo do poszanowania intymności i godności, prawo do informacji, prawo do wyrażania zgody na interwencję medyczną, prawo do opieki sprawowanej przez osobę bliską, prawo do kontaktu z rodziną, prawo do ochrony tajemnicy lekarskiej); - zbadanie, jak organizacja pracy oddziałów sprzyja lub przeszkadza w ich realizacji; - zbadanie zgodności wewnętrznych regulacji szpitalnych w zakresie praw pacjenta z obowiązującymi przepisami prawa; - podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego o prawach pacjenta.

www: http://www.rodzicpoludzku.pl/Publikacje/Raport-z-monitoringu-przestrzegania-praw-pacjenta-w-woj.-mazowieckim.html

Link do raportu: http://www.rodzicpoludzku.pl/images/stories/publikacje/raportzmonitoringu.pdf

Data początku: 2004

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 39 000 pln

Organizacja: Fundacja Rodzić po Ludzku

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności