STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring Rady Miasta Lublin

Opis:

Celem jest zagwarantowanie zasady przejrzystości prac i jawności posiedzeń Rady Miasta oraz jej komisji. Sprawdzimy również dostępność samych radnych dla mieszkańców i mieszkanek Lublina. W świetle art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym: “Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia (...)”. Działaniem zmierzającym do realizacji tego celu będzie przybliżenie sylwetek radnych (wykształcenie, doświadczenie, działalność społeczna, poglądy, interpelacje, komisje, głosowania) oraz oszacowanie skali zaangażowania społecznego. Podczas pierwszego etapu projektu przygotowywane są koncepcja monitoringu i niezbędne narzędzia badawcze. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzony monitoring Rady Miasta, samych radnych oraz prac komisji. Efekty powyższych działań wraz z ewentualnymi rekomendacjami zostaną przekazane monitorowanym podmiotom, by dać możliwość odniesienia się do naszych uwag i wspólnego przedyskutowania potencjalnych rozwiązań. Kolejnym etapem, kończącym cały proces, będzie upublicznienie efektów prac.

www: http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1808

Link do raportu: http://hf.org.pl/ao/index.php?id=1895

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 88 000 pln

Osoba kontaktowa: Piotr Skrzypczak Kinga Kulik Joanna Hołda

Email kontaktowy: info@hf.org.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Homo Faber

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności