STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opis:

Projekt zakładał monitoring wybranych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (Białystok, Olsztyn, Rzeszów) w województwach o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Sprawdzane były wybrane obszary działania RDOŚ: odstępstwa od zakazów dotyczących ochrony gatunkowej, uzgadnianie wycinki drzew, uzgadnianie budowy farm wiatrowych, postępowania dotyczące szkody w środowisku, przygotowywanie dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych. Były monitorowane ustawowe terminy prowadzenia spraw. Zostały przeprowadzone panele dyskusyjne w wybranych RDOŚ. W wyniku projektu powstał raport dedykowany w szczególności NIK oraz instytucjom nadrzędnym - Ministrowi Środowiska oraz GDOŚ. Zostały zdiagnozowane najważniejsze problemy z jakimi borykają się regionalne dyrekcje, uniemożliwiające im sprawne działanie. Wykonawcy projektu podjęli się roli rzeczników regionalnych dyrekcji w dialogu z instytucjami nadrzędnymi, mającymi kompetencje do usprawnienia działania RDOŚ.

www: http://pracownia.podlasie.org.pl/monitoring-regionalnych-dyrekcji-ochrony-srodowiska

Link do raportu: http://pracownia.podlasie.org.pl/wczesniej-zrealizowane-projekty

Data początku: 2015-03-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 214 740,00 PLN

Organizacja: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Oddział Podlaski

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności