STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring społecznej odpowiedzialności największych polskich przedsiębiorstw.

Opis:

Projekt miał na celu 18 - miesięczny monitoring działań 200 największych polskich przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności. Nawiązany został z nimi dialog w celu poprawy jakości udostępnianych publicznie informacji oraz zwiększenia skali prowadzonych działań CSR. Szczególna uwaga została poświęcona spółkom Skarbu Państwa. Opublikowane miały zostać 3 raporty omawiające najważniejsze zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością (prawa człowieka, dialog z interesariuszami, zwalczanie korupcji) oraz raport o stanie CSR w Polsce w języku angielskim. Odbyło się 6 debat obywatelskich w kilku miastach, 3 webinaria oraz konferencja. Partnerstwo z norweską firmą doradczą Det Norske Veritas pozwoliło dotrzeć z rezultatami projektu do środowiska polskiego biznesu, a partnerstwo z organizacją IEH - Ethical Trading Initative Norway - umożliwiło poznanie metod działania norweskich NGO w obszarze CSR. Przeprowadzona została kampania medialna obejmująca media ogólnopolskie i lokalne.

www: http://www.centrumcsr.pl/screening/

Link do raportu: http://www.centrumcsr.pl/monitoring-csr/

Data początku: 2014-10-01

Data końca: 2016-03-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 138 600 pln

Organizacja: Fundacja CentrumCSR.PL

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności