STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego.

Opis: Zbadanie stosowania przepisów antydyskryminacyjnych przez wymiar sprawiedliwości oraz współpracy sądów z organizacjami pozarządowymi w procesie stosowania tych przepisów. Działania w ramach projektu będą składać się z trzech podstawowych elementów. Pierwszy element, to zbadanie postaw polskich sędziów odnośnie zagadnienia równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z takich powodów jak w szczególności wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność. Drugim elementem projektu będzie analiza akt sądowych dotyczących spraw o dyskryminację rozpatrywanych przez polskie sądy. Trzecim elementem będzie natomiast zbadanie poziomu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wymiaru sprawiedliwości oraz poznanie oczekiwań NGO’s wobec możliwości udziału w procesie stosowania prawa. Dzięki projektowi uzyskany zostanie obraz dotyczący: • postaw sędziów wobec problematyki dyskryminacji; • stosowania przez sądy standardów europejskich w zakresie równego traktowania; • współpracy sędziów z ekspertami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promowania zasady niedyskryminacji; • interpretacji przez sędziów przepisów polskiego prawa antydyskryminacyjnego. Zebrany podczas badań materiał pozwoli również na sformułowanie rekomendacji, co do ewentualnych sposobów zwiększenia efektywności stosowania przepisów antydyskryminacyjnych. Informacje na temat podejścia sędziów do kwestii zakazu dyskryminacji pozwolą na podjęcie kroków zmierzających do ewentualnego wprowadzania długofalowych zmian, m.in. poprzez uzupełnienie curriculum szkoleń sędziów w tym zakresie.

www: http://www.ptpa.org.pl/projekty/monitoring-stosowania-przez-polski-wymiar

Link do raportu: http://www.ptpa.org.pl/public/files/Prawoantydyskryminacyjnewpraktycesdowej.pdf

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 130 000 pln

Organizacja: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności