STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych

Opis:

Celem projektu było uzyskanie wiarygodnych danych o zagrożeniach/obciążeniach psychospołecznych w sądownictwie i ich skutkach oraz poprawa psychospołecznych warunków pracy w sądzie. Projekt polegał na przeprowadzeniu badania reprezentatywnego dla populacji pracowników sądownictwa w Polsce oraz wykorzystaniu wyników tego badania do działań skutkujących obniżeniem stresogenności pracy lub poprawą ochrony zdrowia pracowników sądownictwa przed negatywnymi skutkami stresu w pracy, co pośrednio przyczyni się do poprawy sprawowania władzy sądowniczej w Polsce. Badanie objęło wszystkie grupy zawodowe pracujące w sądownictwie powszechnym. Raport zostanie formalnie przedstawiony co najmniej 120 Komisjom BHP w sądach z wnioskiem o doszacowanie ryzyka zawodowego. Jeśli negatywne skutki zdrowotne stresu będą powszechne w sądownictwie, wszczęty zostanie spór zbiorowy w celu zmiany prawa o badaniach profilaktycznych.

www: http://www.temida.zdrowapraca.org/

Link do raportu: https://www.temida.zdrowapraca.org/produkty/

Data początku: 2014-02-03

Data końca: 2016-01-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 243 900,00 pln

Organizacja: Stowarzyszenie Zdrowa Praca

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności