STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring wdrażania zaleceń Rady Europy w sprawie praw osób LGBT

Opis: Monitoring wdrożenia zaleceń CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii, finansowany przez międzynarodową organizację ILGA-Europe. Celem projektu jest stworzenie narzędzia pomocnego w rzecznictwie na rzecz osób homo-, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych poprzez analizę polskiego prawa i rzeczywistości społecznej w zakresie sprostawania potrzebom społeczności LGBTI. Analiza ta zostanie zawarta w specjalnym raporcie, którego premierę przewiduje się na początek 2013 roku.

Link do raportu: http://www.kph.org.pl/publikacje/prawa_osob_lgbt.pdf

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności