STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitoring zagospodarowania odpadów azbestowych

Opis: Monitoring działań administracji samorządowej na rzecz zagospodarowania odpadów azbestowych w północno-wschodniej Polsce. Poszczególne działania w ramach projektu zorientowane były na monitorowanie działań gminnych związanych z redukcją pokryć azbestowych na ich terenie. Dzięki temu uzyskano informacje o ogólnej ilości azbestu w obszarze funkcjonalnym ZPP oraz o stopniu wykonania planów na poziomie województwa. Tak zarysowany obraz zagospodarowania, głównie eternitu, pozwolił określić w jakim stopniu środowisko ZPP jest środowiskiem wolnym od azbestu.

www: http://www.fzpp.pl/index.php?id=29

Link do raportu: http://www.fzpp.pl/assets/files/nastroneint.wersjadobra.pdf

Data początku: 2007

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 33 586 eur

Osoba kontaktowa: fzpp@fzpp.pl

Organizacja: Fundacja Zielone Płuca Polski

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności