STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Monitorowanie praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce

Opis: Federacja działa na rzecz praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Monitoruje stan przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce (m.in. wydaje raporty o skutkach ustawy antyaborcyjnej w Polsce), sporządza raporty na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet, zajmuje się rzecznictwem w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz na rzecz przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży. Upowszechnia wiedzę na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka, występuje do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce. Ponad to interweniuje w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego. Federacja wspiera kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

www: http://federa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:projekt-monitoring-praw-reprodukcyjnych-2007-r&catid=34:ostatnie-kampanie-i-projekty&Itemid=82

Link do raportu: http://federa.org.pl/dokumenty_pdf/kampanie/Raportpopr.pdf

Data początku: 2007

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: federacja@federa.org.pl

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności