STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Mowa nienawiści przestępstwem

Opis: Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw motywowanych mową nienawiści Kampania Przeciw Homofobii i inne organizacje podejmują działania mające na celu wprowadzenie zmian do kodeksu karnego dotyczących ochrony przed przestępstwami z nienawiści oraz mowy nienawiści. Projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego [PDF 236 KB] został przyjęty przez organizacje LGBTQ w 2008 roku. Nowelizacja dotyczy artykułów 119, 256 i 257 kodeksu karnego. W swoim obecnym brzmieniu przepisy sankcjonują przestępstwa nawoływania do nienawiści, grożenia, publicznego znieważania, czy stosowania przemocy wobec osób i mniejszości ze względu na m. in. narodowość, przynależność etniczną, rasową oraz wyznanie. Zmiany mają na celu włączenie do kodeksu karnego również przestępstw popełnianych ze względu na orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową, wiek i niepełnosprawność. Opinię w tej sprawie napisała wybitna karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Eleonora Zielińska. Opinia posłużyła sporządzeniu przez Przemka Szczepłockiego (Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności) wyczerpującego uzasadnienia projektu. Obecnie homofobiczna mowa i czyny nienawiści nie są zabronione, uznawane za przestępstwo, ani nie podlegają penalizacji, mimo, iż nienawiści wobec osób homoseksualnych jest w Polsce zjawiskiem powszechnym - patrz raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce [PDF 2,4 MB]. W ramach działalności KPH na rzecz zmian w kodeksie karnym powołana została grupa robocza, która koordynuje prace nad zmianami. Do inicjatywy KPH i innych organizacji pozytywnie odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając potrzebę ochrony prawnej osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. Działalność w tym zakresie wspierana jest przez szereg organizacji pozarządowych, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka. W dniu 3 marca 2011 roku odbyło się seminarium poświęcone przestępstwom z nienawiści – podsumowujące projekt oraz po raz kolejny zwracające uwagę na konieczność zmiany przepisów. Tego też dnia, przedstawiciele KPH złożyli na ręce Jerzego Wenderlicha gotowy projekt ustawy, który zobowiązał się wnieść projekt do laski marszałkowskiej z inicjatywy posłów Klubu Parlamentarnego SLD. Projekt został przekazany marszałkowi sejmu w dniu 19 kwietnia 2011 roku.

www: http://www.kph.org.pl/pl/edukacja/mowa-nienawici-przestpstwem

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności