STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej

Opis:

Projekt nakierowany jest na zwiększenie udziału osób niewidomych i słabowidzących w decydowaniu o sprawach publicznych. Droga do tego celu wiedzie przez przybliżenie osób niewidomych do organów władzy publicznej i pokazanie praktyki funkcjonowania władzy. Chcemy to osiągnąć przedstawiając mechanizmy demokratycznego wypracowywania i podejmowania decyzji. Służyć temu mają wizyty obserwacyjne niewidomych i słabowidzących na posiedzeniach rad samorządu terytorialnego, Sejmu i Senatu oraz komisji tematycznych tych organów. Późniejsze omawianie spostrzeżeń i wniosków w gronie obserwatorów pozwoli na zrozumienie mechanizmów demokratycznej władzy, a także na poznanie realnych możliwości własnego wpływu na sprawy publiczne. Zaangażowanie społeczne niewidomych i zwiększenie ich partycypacji w życiu publicznym wymaga wsparcia, z uwagi na istnienie rozlicznych, obiektywnych i subiektywnych barier.

www: http://fundacjavismaior.pl/category/projekty/niewidomi-na-posiedzeniach-organow-wladzy-publicznej/

Data początku: 2015-03-02

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: w trakcie

Wysokość dotacji: 162 000,00 PLN

Organizacja: Fundacja Vis Maior

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności