STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obserwatorium (nie)równości płci

Opis: Projekt Obserwatorium (nie)równości płci miał trzy cele – zdefiniować propozycje wskaźników do monitorowania równości płci, pokazać, na ich podstawie, istniejące problemy w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wskazanie ”białych plam” na mapie naszej wiedzy. Zespół pracujący przy obserwatorium przyjrzał się wybranym obszarom z perspektywy płci i przeanalizował, jakie mamy w tym obszarze braki, jakie dane są już dostępne, czy te dostępne są wystarczające do analizy sytuacji kobiet i mężczyzn, czy są porównywalne z danymi innych krajów europejskich, a także – gdzie pojawiają się „białe plamy” przy gromadzeniu danych dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn.

Link do raportu: http://www.feminoteka.pl/downloads/bialeplamy.pdf

Data początku: 2010

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 50 000 PLN

Email kontaktowy: biuro@kongreskobiet.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności