STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obserwatorium obywatelskie: Polityka lokalowa i mieszkaniowa

Opis:

Projekt Obserwatorium Obywatelskie: polityka lokalowa i mieszkaniowa dotyczył obywatelskiego nadzoru nad realizacją przez samorządy w Warszawie, Krakowie i Poznaniu polityki efektywnego wykorzystywania zasobów lokalowych oraz monitorowania działań podejmowanych na rzecz wyrównywania poważnych deficytów w tej dziedzinie. Istotne jest także kontrolowanie wdrażania innowacyjnych mechanizmów zarządzania tymi zasobami, w sposób odpowiadający nie tylko maksymalizowaniu zysków, ale także realizowaniu celów społecznych.

Celem projektu był monitoring, kontrola i interwencja w poczynania centralnych i samorządowych organów państwa w zakresie realizacji polityki lokalowej i mieszkaniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stworzona została lista rekomendacji. Doprowadzenie do wcielenia w życie tych rekomendacji to jeden z głównych celów projektu. Projekt był realizowany w ramach sieci watchdogowej stworzonej przez koordynatorów lokalnych i wolontariuszy z Warszawy, Krakowa i Poznania.

Data początku: 2015-02-02

Data końca: 2016-03-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 296 000,00 PLN

Organizacja: Fundacja Projekt: Polska

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności