STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obserwatorium Równości Płci

Opis: „Obserwatorium Równości Płci”, to nowa instytucja, w ramach której Instytut Spraw Publicznych będzie kontynuował dotychczasowe działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Obserwatorium jest inicjatywą pozarządową mającą na celu analizowanie, monitorowanie i promowania równości płci w Polsce. Poprzez działania grupy ekspertów i ekspertek zajmujących się problematyką konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn monitorujemy działania legislacyjne, aktywność rządu i administracji publicznej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo opinie i komentarze dotyczące nie tylko polskiej legislacji oraz działań władz na różnych szczeblach, ale także aktów prawa międzynarodowego. Będziemy również informować o tym, jakie stanowisko zajmuje Rzeczpospolita Polska na arenie międzynarodowej w kwestiach związanych z równością płci. Poza wnikliwym monitoringiem działalności władz państwowych i samorządowych oraz analizą aktów prawnych, nasi eksperci i ekspertki obserwują również działalność organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze równości płci. Zależy nam na tym, aby Obserwatorium stało się platformą zbierającą informacje o ciekawych projektach i inicjatywach związanych z równouprawnieniem w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Najbardziej interesujące informacje i wydarzenia będziemy zamieszczać w naszym comiesięcznym biuletynie, do którego mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie. Obserwatorium Równości Płci jest instytucją otwartą na współpracę, korzystającą z wiedzy i doświadczenia wielu ekspertów i ekspertek oraz organizacji i instytucji. Mamy nadzieję, że codzienne sprawdzanie najciekawszych informacji na naszym profilu na Facebooku, comiesięczne czytanie biuletynu i cykliczne wchodzenie na naszą stronę internetową z komentarzami, nagraniami wypowiedzi ekspertów i ekspertek oraz infografikami stanie się dla Państwa stałym elementem poszerzania wiedzy na temat działań podejmowanych w obszarze równości płci.

www: http://rownoscplci.pl/strona-glowna,1.html

Link do raportu: http://rownoscplci.pl/publikacje,6.html

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 93 000 usd

Osoba kontaktowa: Małgorzata Druciarek

Email kontaktowy: malgorzata.druciarek@isp.org.pl

Organizacja: Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Grantodawca: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE TRUST

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności