STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatele kontrolują – strażnicy dobrej energii

Opis:

Projekt ma charakter monitoringowy. Dotyczy problematyki ochrony zasobów wodnych w procesie poszukiwania i eksploatacji gazu z pokładów łupkowych. Oddziaływanie projektu ma zasięg ogólnopolski, a działania skupione są na 5 woj. Zaplanowano przeszkolenie lokalnych liderów, prowadzenie na poziomie lokalnym i centralnym monitoringu dokumentów i decyzji mających wpływ na jakość wody, zorganizowanie debat publicznych, prowadzenie działań obywatelskiego pogotowia reporterskiego. Rezultatami projektu było przygotowanie raportu i propozycji zmian prawnych, które pozwolą na skuteczniejszą ochronę zbiorników wody pitnej, a co za tym idzie zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców na terenach objętych koncesjami na wydobycie gazu. Projekt miał zwiększyć świadomość mieszkańców i decydentów co do konieczności ochrony zasobów wody w trakcie wydobycia gazu. Projekt był realizowany w partnerstwie z dwiema organizacjami: Fundacją Strefa Zieleni i Instytutem Spraw Obywatelskich.

www: http://obywatelekontroluja.pl/

Data początku: 2014-04-30

Data końca: 2015-07-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 346 050,00 pln

Organizacja: Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności