STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelski monitoring polskiej pomocy rozwojowej

Opis:

Grupa Zagranica planuje kontynuować statutowe działania w zakresie obywatelskiej kontroli instytucji państwa w obszarze współpracy rozwojowej oraz uczestniczyć - jako organizacja parasolowa, bazująca na eksperckiej wiedzy organizacji członkowskich - w kształtowaniu polityki w tym zakresie.

Przez współpracę rozwojową – zgodnie z definicją – należy rozumieć wszelkie działania państwa oraz obywateli na rzecz pomocy krajom rozwijającym się. Do współpracy rozwojowej zalicza się pomoc rozwojową (w tym działania pro-demokratyzacyjne), humanitarną, oraz – realizowane w kraju - działania z zakresu edukacji globalnej.

Celem głównym zadania jest kontrolowanie administracji publicznej (w szczególności MSZ) w zakresie podejmowanych działań na rzecz poprawy warunków prawno-instytucjonalno-finansowych dla funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych w tym obszarze tematycznym.

Główne działania:

1. Bazując na uchwalonym właśnie Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej na lata 2016-20 (WPWR) - organizacja będzie chciała sprawdzić jak MSZ realizuje zapisy zawarte w tym strategicznym dokumencie. Przedmiotem zainteresowania będzie min. zapis WPWR mówiący o tym, że „podjęte zostaną działania zmierzające do budowania potencjału organizacji pozarządowych”. Celem projektu będzie opracowanie przez MSZ programu współpracy z NGO zawierającego opisy konkretnych działań jakie podejmie administracja w celu stworzenia lepszych warunków do działania NGO w tym obszarze tematycznym.

2. Na politykę współpracy rozwojowej organizacja będzie też wpływać przez kontaktowanie się z parlamentarzystami min. w celu poddania pod dyskusję propozycji nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej, tak aby ‘dopasować’ ją do nowego paradygmatu w tym zakresie – uwzględnienie Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDGs), globalna debata wokół finansowania pomocy rozwojowej czy dyskusje nad redefinicją edukacji globalnej.

3. Grupa ma zamiar wydać wydać coroczny raport monitoringowy recenzujący polską oficjalną pomoc rozwojową za poprzedni rok (w szczególności w kontekście analizy udziału NGO w realizacji współpracy rozwojowej) oraz publikować analizy dotyczące stanu i możliwości wsparcia NGO we współpracy rozwojowej.

4. Uzupełnieniem będą działania komunikacyjne i informacyjne – z jednej strony aktywizujące organizacje członkowskie GZ do wspólnych działań w ramach jej dwóch stałych grup roboczych a z drugiej skierowane do mediów.

www: http://zagranica.org.pl/dzialania/nasze-projekty/obywatelski-monitoring-polskiej-pomocy-rozwojowej-fio-w-trakcie-realizacji

Link do raportu: http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Publikacje/RaportGZ/raport_polska_wspolpraca_rozwojowa_2015_grupa_zagranica.pdf

Data początku: 2016-04-01

Data końca: 2017-03-31

Stan projektu: w trakcie

Wysokość dotacji: 115360 zł

Organizacja: Grupa Zagranica

Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności