STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015

Opis:

Projekt polegał na zaangażowaniu zwykłych obywateli w pełnienie roli obserwatorów pracy sądów i wykorzystanie zebranych przez nich danych do przygotowania raportów i rekomendacji dla sądów. W ramach projektu zostało przeszkolonych do pełnienia funkcji obserwatorów rozpraw co najmniej 750 osób. Fundacja przygotowała wspólnie z najaktywniejszymi z nich raporty lokalne oraz raport ogólnopolski, którego struktura została wcześniej poddana konsultacjom (co-design'owi) z interesariuszami, co stanowiło innowację zarówno w ramach programu Obywatelskiego Monitoringu Sądów, jak i działań strażniczych w Polsce w ogóle. Raporty staną się następnie podstawą działań rzeczniczych tj. upowszechniania wyników i rekomendacji wśród sędziów i innych interesariuszy. W ramach projektu Fundacja także prowadziła stale działania na rzecz wdrażania przez sądy rekomendacji wypływających z poprzednich cykli monitoringu.

www: https://courtwatch.pl/fundacja/projekty-zrealizowane/obywatelski-monitoring-sadow/

Link do raportu: https://courtwatch.pl/baza-wiedzy/publikacje/

Data początku: 2014-10-01

Data końca: 2015-12-31

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 350 000 pln

Organizacja: Fundacja Court Watch Polska

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności