STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelski Monitoring Sądów

Opis: W ramach projektu „Obywatelski monitoring funkcjonowania sądów rejonowych i okręgowych, udoskonalanie narzędzi wspomagających funkcjonowanie ruchu court watch w Polsce i działania na rzecz jawności rozpraw” Fundacja zwiększy terytorialny zasięg działań, aby objąć nimi jak największą liczbę sądów rejonowych i okręgowych we wszystkich regionach kraju. W ramach działań projektowych zachęcamy i pozyskujemy nowych obserwatorów, którzy w ramach wolontariatu zarówno dokonują kolejnych obserwacji rozpraw i infrastruktury sądów jak i włączani są stopniowo w działania analityczne i rzecznicze Fundacji. Przygotowywany jest również kurs e-learningowy dla potencjalnych nowych obserwatorów, którzy nie mają możliwości dotarcia na szkolenie stacjonarne. Dzięki temu zniesione zostaną ewentualne bariery dla zaangażowania się obywateli w troskę o życie publiczne w naszym kraju. Przeprowadzona zostanie również kampania rzecznicza dotycząca przestrzegania zasady jawności w sądach, dzięki czemu zwiększy się transparentność tej instytucji, co powinno zaowocować zwiększeniem zaufania obywateli do sądów.

www: http://courtwatch.pl/fundacja/biezace-projekty/obywatelski-monitoring-sadow/

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Bartosz Pilitowski

Email kontaktowy: b.pilitowski@courtwatch.p

Organizacja: Fundacja Court Watch Polska

Grantodawca: Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności