STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów

Opis:

Projekt dotyczył monitorowania wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego, które miały odbyć się w 2015 i 2016 r. Była to kontynuacja dotychczasowych działań podejmowanych w ostatnich dziewięciu latach przez INRPIS i inne organizacje pozarządowe. Planowano z jednej strony monitorowanie procedur wyborczych prowadzonych przez odpowiednie organy (głównie sejmowe), a z drugiej strony działania własne, jak zbieranie i upublicznianie informacji o kandydatach, organizowanie „wysłuchań publicznych”, podczas których każdy chętny mógł zadać pytania kandydatom. W ramach projektu INPRIS blisko współpracował z innymi organizacjami pozarządowymi. Podjęte działania miały służyć poprawie przejrzystości i jakości procedur wyborczych oraz włączeniu w proces wyboru jak największej liczby zainteresowanych środowisk. Służyć miały temu, by dokonywano wyboru najbardziej kompetentnych kandydatów.

Data początku: 2015-03-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 74 000,00 PLN

Organizacja: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności