STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Ocena wpływu Rozporządzenia Dublin na dostęp cudzoziemców do ochrony i identyfikacja najlepszych praktyk w Unii Europejskiej DIASP

Opis: Projekt DIASP będzie wdrażany w 3 fazach. Pierwsza z nich będzie polegała na testowych wywiadach z cudzoziemcami i wypracowaniu instrumentu badawczego. W drugiej fazie każdy z partnerów w projekcie przeprowadzi badania na bazie kwestionariusza z ok. 30- 40 cudzoziemcami w procedurach dublińskich. Badanie skupi się na wpływie jaki wywiera Dublin na życie cudzoziemców, w tym na dostęp do pomocy medycznej, procedury oceny wieku, identyfikację szczególnych potrzeb, pomoc prawną, wpływ detencji, wpływ na więzy rodzinne. Badanie posłuży ocenie zidentyfikowanych prawidłowości i podobieństw w doświadczeniach cudzoziemców w związku ze stosowaniem Dublina. Przedmiotem analizy będzie także stosowanie przez państwa członkowskie klauzuli z art. 3 i 15 Rozporządzenia. W wyniku projektu, w jego trzeciej fazie opracowany zostanie całościowy raport oparty na wynikach zrealizowanego badania. Jego główne wnioski zostaną upublicznione podczas konferencji prasowej, a sam raport zostanie przesłany do szerokiego grona instytucji i organów zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Raporty krajowe zostaną rozpowszechnione w krajach partnerskich.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=&lang=ru

Data początku: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE TRUST

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności