STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

ONKOMAPA – rozwój i kontynuacja społecznego audytu placówek onkologicznych

Opis:

Celem projektu była ogólnopolska aktywizacja obywateli do monitoringu kilkuset onkologicznych placówek medycznych, które stanowią instytucje zaufania publicznego. Cel został osiągnięty poprzez rozbudowę istniejącego narzędzia służącego społecznemu audytowi (portal ONKOMAPA.PL) oraz działania aktywizująco-promocyjne. Portal ONKOMAPA.PL pozwalał na ocenę jedynie 40 dużych ośrodków onkologicznych w Polsce - szpitali wielospecjalistycznych. Realizacja projektu pozwoliła wprowadzić obsługę innych typów ośrodków (radioterapii, przychodni, ośr. diagnostycznych i innych), zwiększyć ilość ocenianych ośrodków z 40 do kilkuset i zaktywizować 75 000 obywateli do monitoringu tych podmiotów. Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby społeczne w zakresie publicznego audytu ośrodków onkologicznych, dostępu do rzetelnej informacji o tych podmiotach oraz niwelowania różnic w dostępie do wysokiej jakości świadczeń w onkologii.

www: http://www.onkomapa.pl/

Data początku: 2014-10-01

Data końca: 2015-09-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 348 730 pln

Organizacja: Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności