STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Opieka zdrowotna w polskich więzieniach

Opis: Program „Opieka zdrowotna w polskich więzieniach – dążenie do zgodności ze standardami praw człowieka” powstał w celu rozwiązania problemu efektywności i jakości opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych oraz identyfikacji przyczyn problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych. Program realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Open Society Institute. Motywem zainicjowania programu w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka było utrzymywanie się nieprzerwanie na wysokim poziomie liczby skarg w tym przedmiocie kierowanych do Fundacji przez osadzonych. Zgodnie z wstępnymi założeniami efektem programu będzie sformułowanie rekomendacji dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia w jednostkach penitencjarnych oraz określenie jednoznacznych procedur postępowania.

www: http://www.hfhrpol.waw.pl/zdrowiewwiezieniu/

Link do raportu: http://www.hfhr.pl/zdrowie-w-wiezieniu-publikacje/

Data początku: 2010

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Osoba kontaktowa: Maria Ejchart

Email kontaktowy: m.ejchart@prawaczlowieka.pl

Organizacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Grantodawca: Open Society Institute

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności