STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Organizacje pozarządowe na straży społeczeństwa obywatelskiego

Opis:

Wzmacnianie potencjału i samodzielności trzeciego sektora oraz jego zdolności monitorujących. CELE PROJEKTU ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA STRAŻY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: - Profesjonalizacja usług świadczonych przez III sektor w Wielkopolsce. - Polepszenie standardów współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. - Dostarczenie wielkopolskim organizacjom pozarządowym innowacyjnego know-how w trakcie szkoleń specjalistycznych i konsultacji z ekspertami – zdobycie wiedzy i narzędzi ułatwiających zarządzanie organizacją, planowanie działań krótko i długofalowych. - Kształtowanie zasad przejrzystej i efektywnej współpracy między sektorami w szczególności pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym oraz wspólna praca nad Wielkopolskim Modelem Dialogu i Partnerstwa Międzysektorowego. - Zwiększenie liczby i zakresu merytorycznego partnerstw zawieranych pomiędzy NGOs a samorządami na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. - Wzmocnienie umiejętności aplikowania organizacji, we współpracy z samorządami, o środki zewnętrzne służące zaspokajaniu potrzeb socjalnych społeczności lokalnej. - Dostarczenie pracownikom administracji publicznej wiedzy i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia efektywnej i partnerskiej współpracy z trzecim sektorem, - Wskazanie NGOsom sposobów korzystania z prawa do informacji publicznej, - Wzmacnianie świadomości funkcji monitorującej wśród NGOs, - Wskazywanie organizacjom pozarządowym sposobów na „usamodzielnienia”, autonomizację swoich działań. - Zwiększenie wiedzy organizacji o Kodeksie Postępowania Administracyjnego. - Integracja środowiska pozarządowego w regionie. - Tworzenie nowych form dialogu społecznego.

www: www.partnerstwa.wrk.org.pl

Link do raportu: http://www.partnerstwa.wrk.org.pl/?publikacje,30

Data początku: 2005

Stan projektu: w trakcie

Wysokość dotacji: 41 004 eur

Osoba kontaktowa: Aleksandra Kowalska

Email kontaktowy: aleksandra.kowalska@wrk.org.pl

Organizacja: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Charytatywnych

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności