STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw

Opis: 15 października 2010 roku rozpoczęła się kampania społeczno-informacyjna „Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw”, którą organizuje Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z partnerami – Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Fundacją Feminoteka oraz Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kampania stawia sobie za cel zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat przysługujących nam praw pacjenta. Jej intencją jest rozpropagowanie i zachęcenie do korzystania z nowych możliwości, które oferuje niedawno powołana instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, zwłaszcza z procedury wnoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.

www: http://www.federa.org.pl/?option=com_content&view=article&id=152:informacjeokampaniispolecznejpacjentkokorzystajzeswoichpraw&catid=45:pacjentko&Itemid=81

Data początku: 2010

Data końca: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności