STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Państwo a biznes nadzoru. Monitoring praktyk instytucji publicznych

Opis:

Projekt stanowił pierwszą w Polsce próbę kompleksowego zbadania praktyk instytucji publicznych w zakresie wykorzystania narzędzi nadzoru i odpowiadał na problem deficytu informacji i kontroli obywatelskiej w tym zakresie. Objął (I) działania monitoringowo-badawcze dotyczące biznesu nadzoru i wykorzystania narzędzi nadzoru przez wybrane instytucje publiczne, (II) działania informacyjne, aktywizacyjne i promocyjne adresowane do obywateli, organizacji społecznych i mediów, a także (III) działania rzecznicze skierowane do decydentów i przedstawicieli instytucji wykorzystujących narzędzia nadzoru. Rezultatem projektu jest obywatelska kontrola wykorzystania narzędzi nadzoru przez instytucje publiczne. W dłuższej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ochrony praw człowieka w Polsce oraz przejrzystości działania instytucji publicznych. Projekt miał charakter pilotażowy: wnioski z monitoringu zostaną wykorzystane do zaplanowania dalszych działań FP.

Link do raportu: https://panoptykon.org/wiadomosc/biznes-nadzoru-koniec-projektu-ale-nie-tematu

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 243 000 pln

Organizacja: Fundacja Panoptykon

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności