STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Pieszy Wrocław

Opis:

Projekt dotyczył kontroli działań samorządu Wrocławia, Policji i Straży Miejskiej w zakresie warunków ruchu pieszego.
Poprzez opiniowanie inwestycji wpływających na ruch pieszy oraz projektów nowej organizacji ruchu, sprawdzanie zgodności działania władz miasta z uchwalonymi dokumentami strategicznymi (np. Polityka Mobilności, 2013) oraz analizowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych z ostatnich lat organizacja chciała ocenić, do jakiego stopnia Wrocław jest miastem przyjaznym dla pieszych, jakie występują tutaj bariery dla swobodnego poruszania się, jakie występują zagrożenia i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować zdiagnozowane problemy. W wyniku realizacji projektu i jego intensywnej promocji problematyka ma zostać uwzględniona w realizacji polityki miasta.

Projekt skierowany był do wrocławian poruszających się pieszo (19% podróży, de facto wszyscy mieszkańcy). Szczególne grupy docelowe to niepełnosprawni lub rodzice z wózkami dziecięcymi.

www: http://www.akcjamiasto.org/pieszy-wroclaw/

Link do raportu: http://www.akcjamiasto.org/pieszy-wroclaw/pieszy-wroclaw-dobre-praktyki-i-zestaw-rekomendacji-dla-rozwoju-miasta/

Data początku: 2015-04-30

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 63 000,00 PLN

Organizacja: Akcja Miasto

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności