STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Pozwólcie nam się przywitać

Opis: W ramach działań rzeczniczych organizacji, których celem jest zapobieganie marginalizacji potrzeb i naruszaniu praw kobiet w ciąży i matek małych dzieci w opiece okołoporodowej i na rynku pracy, podjęte zostały działania promujące obowiązujące od kwietnia 2011 roku rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobieta w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

www: http://www.pierwszykontakt.org/

Data początku: 2011

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja:

Grantodawca:

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności