STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Pracownia monitoringu i rzecznictwa prawnoczłowieczego.

Opis:

W ramach „Pracowni Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego“ grupa dwudziestu osób z całego kraju działających zawodowo i wolontariacko na rzecz ochrony praw człowieka wzięła udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych, mających podnieść ich wiedzę i kwalifikacje we wspomnianych dziedzinach. Przez 6 miesięcy słuchaczki i słuchacze „Pracowni...“ uczestniczyli w 12 spotkaniach z cenionymi ekspertami i autorytetami m.in. z zakresu wiedzy o prawach człowieka i ich filozoficznych podstawach, litygacji strategicznej, krajowych i międzynarodowych narzę- dzi prawa antydyskryminacyjnego i planowania działań monitoringowych. Wykładowcy reprezentowali m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Poznański, Helsińską Fundację Praw Człowieka, co zagwarantowało wysoki poziom zajęć. Zorganizowano również spotkania z aktywistami organizacji prawnoczłowieczych, którzy opowiadali o praktycznym zastosowaniu w swoich działaniach zdobywanej przez nich wiedzy. Łącznie uczestniczki i uczestnicy odbyli przeszło 100 godzin zajęć, podczas których zdobyli solidne podstawy wiedzy z unikalnych dziedzin, których znajomość wciąż jeszcze nie jest powszechna i wystarczająca w organizacjach pozarządowych. Każde spotkanie składało się z części wykładowej oraz praktycznej, poświęconej na samodzielną pracę. W jej wyniku opracowane zostały szczegółowe plany działań monitoringowych, które zostaną wykorzystane przez autorki i autorów po zakończeniu projektu.

www: www.kph.org.pl

Link do raportu: http://www.kph.org.pl/publikacje/pracownia_monitoringu.pdf

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 36 820,30 eur

Osoba kontaktowa: Monika Nowak

Email kontaktowy: mnowak@kampania.org.pl

Organizacja: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Grantodawca: Środki Przejściowe (Transition Facility)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności