STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Prawa osób pracujących w NGO. Badania – Edukacja – Wsparcie

Opis:

Projekt miał na celu ochronę praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych: pracowników/czek, członków/iń, wolontariuszy/ek. Zakładał realizację ogólnopolskich działań strażniczych w trzech blokach: BADANIA (diagnoza i analiza problemu, raport, rekomendacje dla NGO i grantodawców), EDUKACJA (debaty regionalne w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, kampania, portal edukacyjny) oraz WSPARCIE (porady prawne i psychologiczne w sytuacjach mobbingu i dyskryminacji, mediacje pomiędzy pracownikami a NGO).

www: http://popop.org.pl/

Link do raportu: http://popop.org.pl/raport-trzecia-strona-medalu-sytuacja-osob-pracujacych-w-polskich-organizacjach-pozarzadowych/

Data początku: 2014-10-30

Data końca: 2016-04-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 227 500 pln

Email kontaktowy: fundacja@siezrobi.org

Organizacja: Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności