STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Program Interwencji Prawnej

Opis:

Program Interwencji Prawnej zajmuje się sprawami, w których doszło do naruszenia praw i wolności jednostki, w szczególności gwarantowanych w Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wszystkie sprawy zakwalifikowane do programu poddawane są szczegółowej analizie merytorycznej, a następnie po uzgodnieniu z koordynatorem programu podejmowane są konkretne działania w sprawie. W pracach Programu istotną rolę odgrywają studenci, który razem z naszymi prawnikami zajmują się sprawami. Dzięki nim w większości przypadków możliwe jest wysłanie obserwatora na toczące się procesy sądowe i dokładniejsze poznanie okoliczności sprawy. Celem programu jest dążenie do poprawiania standardów przestrzegania praw człowieka, szczególnie w tych obszarach życia społecznego, w których realizują się prawa osobiste. Wiedzę na temat naruszeń praw człowieka Fundacja czerpie przede wszystkim z licznych listów i rozmów z osobami zgłaszającymi się do Fundacji.

www: http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/

Link do raportu: http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/publikacje/

Data początku: 2008

Stan projektu: w trakcie

Osoba kontaktowa: Piotr Kładoczny

Organizacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności