STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Program monitoringu i wsparcia dostępu do procedury uchodźczej AMAS

Opis: Projekt koncentruje się na monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i wschodniej granicy Polski w kontekście dostępu do procedury uchodźczej oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. w tym przede wszystkim realizacji zasady non-refoulement. Dwuosobowy zespół pracowników Centrum regularnie wizytuje Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców w Przemyślu i Lesznowoli, oraz dodatkowo Strzeżone Ośrodki w Krośnie Odrzańskim i Kętrzynie, w celu monitoringu dostępu do procedury uchodźczej, w tym realizacji procedur dublińskich, jak również w celu udzielania świadczenia cudzoziemcom pomocy prawnej oraz informacji na temat praw i obowiązków w procedurze. Pracownicy Centrum monitorują również przypadki łamania zasady non-refoulement sformułowanej w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców i ustanawiającej zakaz wydalania lub zawracania uchodźcy do granicy terytoriów, na których jego życiu lub wolności groziłoby niebezpieczeństwo ze względu na rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. Systematyczne wizyty na wschodniej granicy, jak również we wskazanych ośrodkach detencyjnych, monitoring oraz dokumentacja takich przypadków mają na celu doprowadzenie do pełnego zastosowania zasady non-refoulement w Polsce. Raport z tego monitoringu jest niejawny, przesyłany UNHCR i polskim władzom.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=0&lang=pl

Data początku: 2012

Stan projektu: zrealizowany

Email kontaktowy: biuro@pomocprawna.org

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: United Nations Refugee Agency (UNHCR)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności