STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Proste granty dla NGO

Opis: Głównym celem projektu jest ułatwienie procedur związanych z aplikowaniem i rozliczaniem środków publicznych i unijnych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu środki te staną się łatwiej dostępne dla beneficjentów i będą efektywniej wydawane. Eksperci projektu dokonali analizy ważniejszych programów dotacyjnych, kierowanych do sektora NGO. Przeprowadzone zostały szerokie konsultacje z organizacjami oraz analizę porównawczą systemu polskiego z niemieckim. Na tej podstawie sformułowano rekomendacje środowisk pozarządowych dot. postulowanych zmian w procedurach sprawozdawczych i aplikacyjnych, wraz z opisaniem warunków prawnych, od których zmiany byłyby uzależnione. Powstała szeroka koalicja organizacji pozarządowych prowadząca skoordynowane działania rzecznicze dot. stopniowego wprowadzania możliwie najbardziej przyjaznych procedur aplikowania i sprawozdawczości, zabezpieczających interesy dotacjobiorców i dotacjodawców. Projekt przyczyni się do wypracowania modelu dobrego zarządzania systemem udzielania wsparcia publicznego dla trzeciego sektora. Partnerami projektu są Klub Jagielloński http://eksperci.kj.org.pl/kontakt oraz Europejska Akademia w Berlinie http://www.eab-berlin.de/

www: http://schuman.pl/proste-granty-opis-projektu

Link do raportu: http://schuman.pl/fundacja/dokumenty/spr/download/proste-granty-dla-ngo/raport-monitoring-procedur-dotacyjnych/download

Data początku: 2012

Data końca: 2013

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 109 300 CHF

Osoba kontaktowa: Rafał Dymek

Email kontaktowy: r.dymek@schuman.org.pl

Organizacja: Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Grantodawca: Fundusze szwajcarskie

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności