STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców i marginalizowanych migrantów w Polsce

Opis: Projekt obejmuje realizację 4 powiązanych komponentów, które wielopłaszczyznowo zmierzają do przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii wobec uchodźców i migrantów w Polsce. Działania te częściowo wspierają się na dotychczasowych doświadczeniach programowych Centrum, a częściowo rozwijają nowe możliwości realizowania celów statutowych, wzmacniając kompetencję Centrum do prowadzenia bardziej zróżnicowanych programów. Problem dyskryminacji uchodźców i migrantów w Polsce, wyrażający się w ograniczonym dostępie tej grupy do informacji i pomocy prawnej z jednej, a w negatywnym odbiorze społecznym z drugiej strony, wymaga działań w dwóch kierunkach. Projekt zakłada zarówno oddziaływanie na ogół społeczeństwa poprzez kampanię społeczną(1) i akcję informacyjną(2), jak i działania ukierunkowane na bezpośrednią pomoc grupie dyskryminowanej poprzez organizację bezpłatnej pomocy prawnej(3). W ten sposób zapobieganie negatywnej recepcji społecznej łączy się z pozytywnymi działaniami na rzecz indywidualnych osób, poszukujących informacji i pomocy prawnej. Kampania medialna oraz informacyjna skupia się na tych kategoriach cudzoziemców, którzy najczęściej podlegają marginalizacji i posiadają szczególną potrzebę uzyskania niezależnej i nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej. Program obejmuje również komponent naukowo-badawczy(4). Jego rezultatem będzie raport, stanowiący instrument oddziaływania na środowiska eksperckie oraz decydentów politycznych. Raport uzupełni kampanię informacyjną dostarczając rzetelnych informacji i analiz.

www: http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=171

Data początku: 2008

Data końca: 2009

Stan projektu: zrealizowany

Organizacja: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Grantodawca: Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2009 – 2014 (fundusze norweskie i fundusze EOG)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności