STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Przejrzysta Polska

Opis:

Program monitorowania realizacji zasady partycypacji społecznej w samorządach lokalnych. Jego celem była poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez promowanie uczciwości, jawności i skuteczności działania samorządów. W ramach projektu FRDL sprawdziła, na ile trwałe są usprawnienia wprowadzone przez samorządy w trakcie trwania Programu i jak wpłynęły one na relacje między administracją a obywatelami. Naczelna idea Programu „Przejrzysta Polska” zawarta jest w słowach uczciwość i skuteczność w samorządach lokalnych. Program był całkowicie pozarządowy, partnerstwo na rzecz programu utworzyły: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Stefana Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy oraz „Gazeta Wyborcza”. Program polegał na konkretnym działaniu, wdrażaniu w samorządach sześciu zasad dobrego rządzenia. Eksperci związani z organizacjami pozarządowymi najpierw szkoleniami i doradztwem pomagali w ich wdrażaniu, a następnie – po zapoznaniu się z efektem – zatwierdzali wykonanie zadania. Realizacja Programu „Przejrzysta Polska” dokonywał się w kolejnych etapach. Etap pierwszy, pilotażowy, rozpoczął się w roku 2004. Utworzono wówczas „Laboratorium”, w ramach którego 15 gmin i jeden powiat, przy bardzo starannym wsparciu ekspertów, wdrożyło u siebie zadania obligatoryjne i część fakultatywnych. Analiza wyników pilotażu pozwoliła na weryfikację zadań zaproponowanych w akcji masowej, która rozpoczęła się w roku 2005. Do realizacji zadań zgłosiło się 775 jednostek samorządu terytorialnego, czyli ok. 30% wszystkich. Certyfikat ukończenia otrzymały 424 samorządy. Łącznie w całej Polsce eksperci zatwierdzili realizację ponad 4 000 zadań.

www: http://www.frdl.org.pl/index.php/projekty-38.html

Link do raportu: http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Raport_Przejrzysta_Monitoringpartycypacji.pdf

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 984 097,94 pln

Email kontaktowy: biuro@frdl.org.pl

Organizacja: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Grantodawca: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Baza Inicjatyw Strażniczych

Poznaj polskie projekty, osoby i organizacje watchdogowe.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności