STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Przejrzysty dom kultury

Opis: W ramach projektu zbadano sposób działania domów kultury na przykładzie 13 domów kultury na terenie województwa mazowieckiego wylosowanych do udziału w badaniu. Poprzez analizę dokumentów, wywiady z liderami, ankiety skierowane do uczniów oraz analizę wizualną – udało się dowiedzieć wiele o działalności domów kultury na Mazowszu.

www: http://www.zoomnadomykultury.pl/

Link do raportu: http://www.zoomnadomykultury.pl/publikacje

Data początku: 2008

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 38 300 pln

Osoba kontaktowa: Marta Białek-Graczyk

Email kontaktowy: marta.bialek@e.org.pl

Organizacja: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Grantodawca: Działania Strażnicze, Fundacja im. Stefana Batorego

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy “Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię “Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności