STRONE PROWADZI
SIEĆ OBYWATELSKA
WATCHDOG POLSKA

biuro@siecobywatelska.pl
UL. URSYNOWSKA 22/2
02-605 WARSZAWA
DESIGN: RZECZYOBRAZKOWE.PL

Raport z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Opis:

Projekt polegał na przygotowaniu raportu z wdrażania w Polsce Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jest to raport alternatywny wobec raportu przygotowanego przez rząd i Rzecznika Praw Obywatelskich, a przygotowany przez szerokie forum organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i współpracujących z nimi ekspertów. Treść raportu była szeroko konsultowana, a ostateczna wersja przekazana do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport alternatywny miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zapisy konwencji są wdrażane w Polsce, a w szczególności wskazać, w jakich obszarach nie są wdrażane. Według różnych źródeł w Polsce jest od 3 milionów do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, które są często narażone na dyskryminację. Konwencja wskazuje, w jaki sposób mają być wdrażane prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, a rolą organizacji pozarządowych jest pilnowanie, by zadziałała w Polsce.

www: http://konwencja.org/

Link do raportu: http://konwencja.org/cala-tresc-raportu/

Data początku: 2014-09-01

Data końca: 2015-06-30

Stan projektu: zrealizowany

Wysokość dotacji: 126 820 pln

Email kontaktowy: raport@konwencja.org

Organizacja: Fundacja KSK

Grantodawca: Obywatele dla Demokracji

Strażnicze kursy online:
  • otwarty kurs internetowy „Na straży”
  • praktyczna edukacja prawna w szkole
  • System Analizy Orzeczeń Sądowych
Poznaj przedmioty inspirowane watchdogami!

Wesprzyj kampanię „Dbamy o lepszą codzienność”.

Monitoruj, kontroluj, działaj!

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Strona używa ciasteczek. Polityka prywatności